Om SpireVium

Vuggestuen


Vuggestuen modtager børn fra 6 mdr. til 2 år og 10 mdr.


I vuggestuen vægter vi, at børnene:


 • oplever tryghed og nærvær.
 • er omgivet af voksne, der arbejder anerkendende og udviklende med det enkelte barns behov.
 • får de første oplevelser i naturen og sover til middag ude i den friske luft.
 • udvikler sig sprogligt gennem rytme, rim, remser og fortællinger.
 • udvikler motorikken gennem leg og  bevægelse både ude og inde.
 • oplever glæden ved musik og sang.
 • oplever glæden ved at udtrykke sig kreativt bl.a. ved brug af naturens egne materialer.
 • har tid til fordybelse, stilhed og ro.


Overgangen mellem vuggestue og børnehave vil være glidende, så både personale, børn og lokaler vil være kendte, hvilket gør at børnene kan føle sig trygge.

Børnehaven


Børnehaven modtager børn fra 2 år og 10 mdr. til de er omkring 5-6 år, hvorefter de vil fortsætte i skole.


I børnehaven vægter vi, at børnene:


 • er omgivet af voksne, der arbejder anerkendende og udviklende med det enkelte barns kompetencer.
 • får gode oplevelser i naturen, kendskab til dens mangfoldighed og lærer at passe på den.
 • bliver tilbudt sjove og spændende aktiviter, der fremmer barnets glæde ved at være med i et fællesskab.
 • udvikler sig sprogligt gennem rytme, rim, remser og fortællinger.
 • udvikler motorikken gennem leg, bevægelse og gymnastik både ude og inde, hvilket forskning har vist at være et vigtigt element i børnenes udvikling mht. færdigheder, koncentration og opmærksomhed.
 • oplever glæden ved musik og sang.
 • oplever glæden ved at udtrykke sig kreativt bl.a. ved brug af naturens egne materialer.
 • har tid og mulighed for fordybelse, stilhed og ro.
 • har en god omgangstone.


Vi samarbejder med de omkring liggende skoler om en tryg overgang mellem børnehave og skole.

Priser 2018


Vores moduler er på månedesvis for at give størst mulig flexibilitet hos den enkelte familie:

Modul

130 timer pr. måned

170 timer pr. måned

215 timer pr. måned.

Timer pr uge

ca 30 timer

ca 40 timer

ca 50 timer

Pris for vuggestuen

1543,- kr. pr. måned

2024,- kr. pr. måned

2505,- kr. pr. måned

Pris for børnehaven

1056,- kr. pr. måned

1408,- kr. pr. måned

1760,- kr. pr. måned

Betaling og tilskud

Juli måned er betalingsfri. Der er ydes 50% søskende rabat for barn nr. 2, 3 osv. Der kan søges økonomisk tilskud som hos kommunens institutioner.


Lukkedage

 • Sommerferie i uge 29 og 30 (note 1)
 • Mellem jul og nytår (24. december til og med 1., januar)
 • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag (note 2)
 • Grundlovsdag efter kl. 13 (note 2)


Note 1 = Der er kun åben for pasning i både uge 28 og 31 såfremt der er et arbejdsrelateret behov i en af ugerne.

Note 2 = Åben ved arbejdsrelateret behov og min 3 tilmeldte børn. Der vil være tilmelding og man får besked i god tid.


Feriedage

Da alle børn har ret til 5 ugers ferie, skal barnet holde 5 ugers ferie (25 hverdage) i løbet af året, hvoraf mindst 3 af ugerne skal være af en uges

sammenhængende feriedage. Ferie tæller som brugte timer, alt efter det tilmeldte månedsmodul, med henholdsvis 6, 8 eller 10 timer pr. dag.


Fridage

Holder barnet fri kan timerne bruges til fleksibilitet i den indeværende måned. Opsparede timer kan således ikke overføres til næste måned. Helligdage tæller som fridage og giver øget fleksibilitet i en travl hverdag.

Om SpireViumSpireVium Friluftsbørnehave og -vuggestue er en lille privat institution for børn fra 6 mdr. til skolealderen. Vi er dagligt ude i naturen og bruger den aktivt til leg og bevægelse.


Vi tror på at børn, der dagligt kommer ud i naturen, får en bedre motorik, bedre koncentrationsevne, er mere fantasifulde, mindre syge og gennemgår i øvrigt en mere alsidig udvikling og indlæring. Vi har bøgeskoven lige uden for døren men vi taget også ofte på udeture og udforsker nye spændende steder i naturen.


Det er påvist, at en stærk krop og glæden ved at bevæge sig dannes i barndommen. Tilbyder vi børnene en sund og aktiv dagligdag, har det betydning for deres livsglæde og sundhed resten af livet. Aktive voksne var aktive børn. Derfor er det vigtigt, at børn får bevægelsesglæden med sig fra de første år.


SpireVium har netop fået Friluftsrådets Spring ud i Naturen flaget for at have gjort fysisk aktivitet, leg og bevægelse i uderummet til en naturlig del af børnenes hverdag. SpireVium er den første institution i Jylland der har fået tildelt flaget.


Hvis man er interesseret i at se SpireVium, høre lidt mere om hverdagen, skrives op til en plads, eller har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os. Så kan vi evt. aftale en tid, hvor I kan komme forbi til en snak.