Om SpireVium

Vuggestuen


Vuggestuen modtager børn fra 6 mdr. til 2 år og 10 mdr.


I vuggestuen vægter vi, at børnene:


 • oplever tryghed og nærvær.
 • er omgivet af voksne, der arbejder anerkendende og udviklende med det enkelte barns behov.
 • får de første oplevelser i naturen og sover til middag ude i den friske luft.
 • udvikler sig sprogligt gennem rytme, rim, remser og fortællinger.
 • udvikler motorikken gennem leg og  bevægelse både ude og inde.
 • oplever glæden ved musik og sang.
 • oplever glæden ved at udtrykke sig kreativt bl.a. ved brug af naturens egne materialer.
 • har tid til fordybelse, stilhed og ro.


Overgangen mellem vuggestue og børnehave vil være glidende, så både personale, børn og lokaler vil være kendte, hvilket gør at børnene kan føle sig trygge.

Børnehaven


Børnehaven modtager børn fra 2 år og 10 mdr. til de er omkring 5-6 år, hvorefter de vil fortsætte i skole.


I børnehaven vægter vi, at børnene:


 • er omgivet af voksne, der arbejder anerkendende og udviklende med det enkelte barns kompetencer.
 • får gode oplevelser i naturen, kendskab til dens mangfoldighed og lærer at passe på den.
 • bliver tilbudt sjove og spændende aktiviter, der fremmer barnets glæde ved at være med i et fællesskab.
 • udvikler sig sprogligt gennem rytme, rim, remser og fortællinger.
 • udvikler motorikken gennem leg, bevægelse og gymnastik både ude og inde, hvilket forskning har vist at være et vigtigt element i børnenes udvikling mht. færdigheder, koncentration og opmærksomhed.
 • oplever glæden ved musik og sang.
 • oplever glæden ved at udtrykke sig kreativt bl.a. ved brug af naturens egne materialer.
 • har tid og mulighed for fordybelse, stilhed og ro.
 • har en god omgangstone.


Vi samarbejder med de omkring liggende skoler om en tryg overgang mellem børnehave og skole.

Priser 2020

Vores moduler er på månedesvis for at give størst mulig flexibilitet hos den enkelte familie:

Modul

130 timer pr. måned

170 timer pr. måned

215 timer pr. måned.

Timer pr uge

ca 30 timer

ca 40 timer

ca 50 timer

Pris for vuggestuen

1643 kr. pr. måned

2124 kr. pr. måned

2605 kr. pr. måned

Pris for børnehaven

1106 kr. pr. måned

1458 kr. pr. måned

1810 kr. pr. måned

Betaling og tilskud

Juli måned er betalingsfri. Der er ydes 50% søskende rabat for barn nr. 2, 3 osv. Der kan søges økonomisk tilskud som hos kommunens institutioner.


Lukkedage

 • Sommerferie i uge 29 og 30 (note 1)
 • Mellem jul og nytår (24. december til og med 1., januar)
 • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag (note 2)
 • Grundlovsdag efter kl. 13 (note 2)


Note 1 = Der er kun åben for pasning i både uge 28 og 31 såfremt der er et arbejdsrelateret behov.

Note 2 = Åben ved arbejdsrelateret behov og min 3 tilmeldte børn. Der vil være tilmelding og man får besked i god tid.


Feriedage

Da alle børn har ret til 5 ugers ferie, skal barnet holde 5 ugers ferie (25 hverdage) i løbet af året, hvoraf mindst 3 af ugerne skal være af en uges

sammenhængende feriedage. Ferie tæller som brugte timer, alt efter det tilmeldte månedsmodul, med henholdsvis 6, 8 eller 10 timer pr. dag.


Fridage

Holder barnet fri kan timerne bruges til fleksibilitet i den indeværende måned. Opsparede timer kan således ikke overføres til næste måned. Helligdage tæller som fridage og giver øget fleksibilitet i en travl hverdag.

Skolepasningspladser

SpireVium tilbyder et dagtilbud for skolebørn i 0. til 3. kl. (svarende til SFO). Tilbuddet er specielt tænkt som en håndsrækning til familier med yngre vuggestue-/børnehavebørn i SpireVium og børn i naboskolerne. Nu kan man aflevere og hente alle børnene et sted. SpireVium tilbyder pasning og aktiviteter før og efter skoletid og vores personale hjælper børnene trygt til og fra skolebusserne som holder lige uden for SpireVium.


Dagligdagen
Morgenen vil være præget af ro. Børnene kan lege og hygge sig indtil de bliver fulgt til skolebusserne ca. kl. 7.40. Når børnene kommer fra skole
bliver de hentet ved skolebussen, hvorefter der er en eftermiddagsbolle og frugt - ofte sammen med de største børnehavebørn. Herefter kan børnene lege eller arbejde med forskellig aktiviteter tilpasset lidt større børn. Vi vil ofte bruge skoven og hjælpe børnene ud og få noget friskt luft efter en skoledag inden døre. Børnene får deres egen garderobe i SpireVium til udetøj.


Åbningstider
Åbningstiderne følger børnehaven og vuggestuens åbningstider.


Moduler og priser
Der kan vælges mellem 2 moduler alt efter pasningsbehov:

Modul

Morgenplads

Fuldtidsplads

Timer pr uge


max 30 timer

Pris

300 kr. pr. måned

900 kr. pr. måned

Pris efter søsskende rabat

150 kr. pr. måned

450 kr. pr. måned

Klippekort til ekstra timer

Har man i eks. sommerferien brug for pasning ud over 30 timer/uge, kan der tilkøbes et klippekort med ekstra timer. Et klippekort med 10 timer koster 200 kr. Klippekortet købes hos Kiki og kan opbevares i SpireVium, så personalet klipper når barnet når op på 30 timer pr. uge.

VIGTIG Tilbudet om skolepasningspladser er desværre ikke mulig for børn fra Varde kommune, da kommunen ikke yder tilskud til private skolepasningspladser. RKSK kommune yder 50% søsskenderabat hvis man har yngre børn i SpireVium. Juli måned er betalingsfri.

Information

Arbejdsdage

I SpireVium har vi 4 arbejdsdage om året, hvor forældre og børn hjælpes med, at få ordnet tiltrængte opgaver såvel ude som inde. Vi starter kl. 8 og det er forskelligt om vi er færdig til middag eller ved kaffetid. Det er altid rigtig hyggeligt.


Vi er velvidende om, at småbørnsfamilier typisk har meget at se til. Vi forventer derfor kun, at I deltager i 2 af disse arbejdsdage. Det er op til jer om I deltager med en eller to voksne. Man kan dog også vælge at betale sig fra det. Det koster 500 kr. for hver af de 2 arbejdsdage man ikke deltager i. Beløbet opkræves ved årets afslutning. Pengene bruges til materialer på arbejdsdagene og er lige så velkomne som hænder.


Planlagte arbejdslørdage i 2020:

Lørdag den 14. marts, den 4. juli, den 5. september og den 21. november.


Forsikring

Ulykker og skader kan desværre ske. Der er som udgangspunkt 3 forsikringstyper der kan komme i spil hvis der sker en skade:


Ulykkesforsikring:
SpireVium har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring der dækker hvis et barn kommer til skade medens det er i Sdr. Vium. Det har vi gjort da ikke alle børn har deres egen ulykkesforsikring. Det må vi gøre da vi er en privat institution. Ulykkesforsikringen dækker også brilleskader op til 2500 kr.


Ansvarsforsikring:
SpireVium har tegnes en ansvarsforsikring. Det er en forsikring der dækker hvis der sker skader som vores personale burde have forudset.


Familiens indboforsikring:
Hvis et barn laver en ting skade medens det er i SpireVium er det som udgangspunkt familiens indboforsikring der skal dække.


Hvis der sker en skade vil lederen kontakte forældrene. Sammen vil man tale om hvad der er sket og hvilken af de 3 forsikringstyper skaden falder ind under. Hvis det er familiens indboforsikring der skal dækker, er det forældrene der skal anmelde skaden til deres eget forsikringsselskab samt betaler evt. selvrisiko.

Om SpireViumSpireVium Friluftsbørnehave og -vuggestue er en lille privat institution for børn fra 6 mdr. til skolealderen. Vi er dagligt ude i naturen og bruger den aktivt til leg og bevægelse.


Vi tror på at børn, der dagligt kommer ud i naturen, får en bedre motorik, bedre koncentrationsevne, er mere fantasifulde, mindre syge og gennemgår i øvrigt en mere alsidig udvikling og indlæring. Vi har bøgeskoven lige uden for døren men vi taget også ofte på udeture og udforsker nye spændende steder i naturen.


Det er påvist, at en stærk krop og glæden ved at bevæge sig dannes i barndommen. Tilbyder vi børnene en sund og aktiv dagligdag, har det betydning for deres livsglæde og sundhed resten af livet. Aktive voksne var aktive børn. Derfor er det vigtigt, at børn får bevægelsesglæden med sig fra de første år.


SpireVium har fået Friluftsrådets Spring ud i Naturen flaget for at have gjort fysisk aktivitet, leg og bevægelse i uderummet til en naturlig del af børnenes hverdag. SpireVium er den første institution i Jylland der har fået tildelt flaget.


Hvis man er interesseret i at se SpireVium, høre lidt mere om hverdagen, skrives op til en plads, eller har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os. Så kan vi evt. aftale en tid, hvor I kan komme forbi til en snak.


Læs mere om SpreVium herunder...